محمد مهدی خطیبی

درباره من

دکتر محمد مهدی خطیبی
image

دانشیار گروه آموزشی طراحی جامدات و طراحی کاربردی @ دانشکده مهندسی مکانیک

....

محقق گوگل

(1403/4/25)

استنادات

539

h-index

13

i10-index

17

مؤلفین همکار

29

اسکوپوس

(1403/4/25)

استنادات

376

مقالات

48

h-index

12

مؤلفین همکار

46

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381-1385

کارشناسی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

دانشگاه سمنان

شاگرد اول دوره

1385-1387

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

دانشگاه سمنان

شاگرد اول دوره

1387-1392

دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

دانشگاه سمنان

شاگرد اول دوره

تجارب

بهمن ماه 1402 - تاكنون

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده

دانشگاه سمنان

بهمن ماه 1397 - دي ماه 1402

مدير گروه مهندسي مكانيك

دانشگاه سمنان

آذرماه 1396 - دي ماه 1397

مدیر پژوهش دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه سمنان

مهارت ها

آشنایی با نرم افزار Lammps

آشنایی با برخی نرم افزارهای آزمون و تحلیل مودال

آشنایی با برخی زبان های برنامه نویسی نظیر C, Fortran

آشنایی با نرم افزار Matlab

اولویت های پژوهشی

آنالیز مودال

ارتعاشات مکانیکی

دینامیک مولکولی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/28
Using Taguchi approach for optimizing mechanical properties of hybrid laminates nanocomposite
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEER(2016)
9218318001*, ^عبدالحسین فریدون, یاسر رستمیان, ^محمد مهدی خطیبی, 9311172002, علی نیکجو
Rigid body stiffness matrix for identification of inertia properties from output-only data
EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS(2016)
عبداله ملک جعفریان, محمدرضا آشوری*, ^محمد مهدی خطیبی, مجید صابر لتیباری
Modal identification of single layer graphene nano sheets from ambient responses using frequency domain decomposition
EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS(2017)
صادق صادق زاده*, ^محمد مهدی خطیبی
تاثیر رشد جدایش بین رویه و هسته بر روی فرکانس‌های طبیعی سازه‌های ساندویچی کامپوزیتی با روش آنالیز مودال تجربی و عددی
علوم و فناوری کامپوزیت(2018)
حسین ملکی نژاد بهابادی, امین فرخ آبادی*, ^محمد مهدی خطیبی, رحمت رحمانی
An accurate estimation of frequency response functions in output-only measurements
ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS(2018)
9111167006, ^محمد مهدی خطیبی*, عبدالله ملک جعفریان
Vibrational modes and frequencies of borophene in comparison with graphene nanosheets
Superlattices and Microstructures(2018)
صادق صادق زاده*, ^محمد مهدی خطیبی
Vibration analysis of defected and pristine triangular single-layer graphene nanosheets
CURRENT APPLIED PHYSICS(2018)
9511169018, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده
تحلیل ارتعاشات حسگر جرمی گرافنی به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(2019)
9511169018, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده
Estimating the mode shapes of a bridge using short time transmissibility measurement from a passing vehicle
Journal of Applied and Computational Mechanics(2019)
سید مازیار مرعشی, محمد هادی پاشایی*, ^محمد مهدی خطیبی
Constructing a three-dimensional graphene structure via bonding layers by ion beam irradiation
Scientific Reports(2019)
محمد علی عبدل, صادق صادق زاده*, میثم جلالی, ^محمد مهدی خطیبی
Vibration analysis of circular single-layer Graphene sheet using Finite Element Method
Mechanics of Advanced Composite Structures(2019)
9522169011, ^محمدرضا آشوری*, ^محمد مهدی خطیبی, صادق صادق زاده
Attenuation of nanoparticle mass detection by single layer graphene sheets via mono-vacancy and plate geometry
DIAMOND AND RELATED MATERIALS(2019)
9511169018, ^محمد مهدی خطیبی*, Timon Rabczuk
Optimal design of MR sandwich plates using a level set based topology optimization method
SMART MATERIALS & STRUCTURES(2020)
9311172003, ^علی قدوسیان*, ^محمد مهدی خطیبی
شناسایی غیرمستقیم آسیب در پل (تیر) با اندازه‌گیری نسبت انتقال‌پذیری پاسخ ارتعاشی وسیله‌نقلیه عبوری
مکانیک سازه ها و شاره ها(2020)
سید مازیار مرعشی, محمدهادی پاشایی*, ^محمد مهدی خطیبی
مطالعه روش‌های انتخاب نقاط مرجع در آنالیز مودال محیطی
مهندسی مکانیک(2019)
9022167031, ^محمد مهدی خطیبی*
Silica aerogel/epoxy nanocomposites: Mechanical, vibrational, and morphological properties
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE(2020)
علیرضا آلبویه*, محمدحسین بیات, پوریا رفیعیان, علی دادرسی, ^محمد مهدی خطیبی
A filter-based level set topology optimization method using a 62-line MATLAB code
STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION(2020)
9311172003, ^علی قدوسیان*, ^محمد مهدی خطیبی
مکان‌یابی آسیب در پل در حضور پروفیل سطح جاده با استفاده از اندازه‌گیری ارتعاشات وسیله‌نقلیه عبوری
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2020)
سید مازیار مرعشی, محمدهادی پاشایی*, ^محمد مهدی خطیبی
شناسایی غیرمستقیم خصوصیات دینامیکی پل با استفاده از پاسخ وسیله نقلیه عبوری
مهندسی مکانیک(2020)
سیدمازیار مرعشی, محمد هادی پاشایی*, ^محمد مهدی خطیبی
Effect of nitrogen or boron impurities on the mechanical and vibrational properties of graphene nanosheets: a molecular dynamics approach
MICRO & NANO LETTERS(2020)
9522169011, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, صادق صادق زاده
Nanoparticle mass detection by single-layer triangular graphene sheets, the extraordinary geometry for detection of nanoparticles
JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH(2020)
9511169018, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده
Structural Changes of Circularly Defected Monolayer Circular Graphene Nanosheets Upon Mechanical Vibrations
European Journal of Computational Mechanics(2021)
9122167041, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده
On the desalination performance of multi-layer graphene membranes; A molecular dynamics study
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE(2021)
محمد علی عبدل, صادق صادق زاده*, میثم جلالی, ^محمد مهدی خطیبی
صحه‌گذاری تجربی شناسایی غیرمستقیم شکل مود پل با استفاده از نسبت انتقال‌پذیری وسیله‌نقلیه عبوری
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2021)
سیدمازیار مرعشی, محمد هادی پاشائی*, ^محمد مهدی خطیبی, 9512169011
Bearing Fault Diagnosis Using Refined Composite Generalized Multiscale Dispersion Entropy‐Based Skewness and Variance and Multiclass FCM‐ANFIS
ENTROPY(2021)
9511173002, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, حامد اعظمی
Fuzzy Dispersion Entropy: A Nonlinear Measure for Signal Analysis
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS(2022)
9511173002, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, حامد اعظمی
Tailoring the effects of interface physics on the free vibration of graphene-boron nitride heterostructure
DIAMOND AND RELATED MATERIALS(2022)
9522169011, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده, ^محمدرضا آشوری
Increasing the efficiency of a bistable cantilever beam energy harvester exploiting vibro-impact effects
JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES(2023)
9511173003, ^محمدرضا آشوری*, ^محمد مهدی خطیبی
High stretchable dynamics of N-graphdiyne nanosheets through tensile loading
DIAMOND AND RELATED MATERIALS(2023)
9511169018, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده, سید محمود مرتضوی
تحلیل ارتعاشات آزاد صفحه ساندویچ پانل با رویه هیبرید فلز/کامپوزیت و هسته انعطاف‌پذیر با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی
نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک(2023)
9711173003, ^محمد مهدی خطیبی*, علیرضا آلبویه
Refined Composite Multiscale Fuzzy Dispersion Entropy and Its Applications to Bearing Fault Diagnosis
ENTROPY(2023)
9511173002, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, حامد اعظمی
Triangular graphene nanosheets, structures with extraordinary bending behavior
JOURNAL OF MOLECULAR MODELING(2024)
9511169018, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده
بهبود دقت تابع پاسخ فرکانسی حاصل از آنالیز مودال محیطی در فرکانس‌های پایین
دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران معماری برق و مکانیک ایران(2015-12-17)
9111167006, ^محمد مهدی خطیبی*
Application of finite element method for reference channel selection in ambient vibration analysis
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
^محمد مهدی خطیبی*, 9022167031, هدی سرپرست
بررسی سرعت فلاتر و فرکانس طبیعی ایرفویل آزمایشگاهی در زوایای حمله مختلف
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9211167003, ^محمد مهدی خطیبی*, ^علی پهلوانی
تحلیل رفتار ارتعاشی صفحه گرافن مربعی به کمک نرم‌افزار المان محدود
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
^امیر نجیبی, 9511169018, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده
محاسبه مشتق توپولوژی براساس فرم ضعیف معادله تعادل برای بهینه سازی توپولوژی به روش سطوح همتراز
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک(2018-04-24)
9311172003*, ^علی قدوسیان, ^محمد مهدی خطیبی
مطالعه رفتار ارتعاشی ورق گرافن تک‌لایه دایروی به روش المان محدود
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9522169011, ^محمدرضا آشوری*, ^محمد مهدی خطیبی, صادق صادق زاده
بهینه سازی موقعیت نگهدارنده ی اگزوز خودرو بر اساس شاخص ADDOFD
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2019-04-30)
9711173001, ^محمد مهدی خطیبی*
آنالیز فرکانسی نیروی دینامیکی تیر تحت کشش در اثر نوسانگر متحرّک
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2019-04-30)
9711173003, ^محمد مهدی خطیبی*
مطالعه ی تجربی عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری شکل مود پره در آزمون مودال
بیست و هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران/2020 ISME(2020-05-27)
9522169003, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, حیدر روحی قادیکلایی
بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی خمشی دورانی روی نانوکامپوزیت پایه آلومینیومی و روش همبستگی تصویر دیجیتال
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات(2021-12-08)
مصطفی میرزاخانی, محمد جواد بارجان, ^محمد مهدی خطیبی, 9911164006, ^محمد آزادی*
بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی سایشی با نمونه های آلومینیومی و استفاده از تکنیک همبستگی تصویر دیجیتال
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات(2021-12-08)
محمد جواد بارجان, مصطفی میرزاخانی, ^محمد مهدی خطیبی, 9911164006, ^محمد آزادی*
شناسایی هندسه های مختلف در ساختارهای فراماده اکوستیکی و بررسی امکان سنجی چاپ سه بعدی
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات(2021-12-08)
شقایق ترکمن, 9911164006, ^محمد مهدی خطیبی, ^محمد آزادی*
بررسی تأثیر تقویت کننده الیاف شیشه و تعداد لایه ها بر خواص ارتعاشی و کششی کامپوزیت بر پایه رزین پلی استر غیراشباع ایزوفتالیک
دومین کنفرانس بین‌المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع(2022-07-20)
9711169013*, علیرضا آلبویه, ^محمد مهدی خطیبی
مطالعه خواص کششی، ارتعاشی و ساختاری آلومینیوم تقویت شده با کامپوزیت اپوکسی / الیاف شیشه
دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع(2022-07-20)
9811169001*, ^محمد مهدی خطیبی, علیرضا آلبویه
طراحی و ساخت بستر آزمون برای مجموعه روتور گام ثابت بالگردهای بدون سرنشین
سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی(2022-09-10)
9811465003, ^محمدحسین خالصی*, ^محمد مهدی خطیبی, پوریا رشیدی
مطالعه پارامترهای موثر بر فلاتر کوپل خمش-پیچش دیسک پره دار
بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها(2023-11-08)
9911169019, ^محمد مهدی خطیبی*, ^سعادت زیرک, سهیل غبرائی
تحلیل عددی و تجربی ارتعاشات آزاد صفحه مستطیلی هیبرید آلومینیوم/کربن - اپوکسی
سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات (ISAV2023)(2023-12-20)
9711173003, ^محمد مهدی خطیبی*, علیرضا آلبویه, 9422167049
مطالعه تجربی خواص خمشی و ارتعاشی آلومینیوم تقویت‌شده با کامپوزیت اپوکسی / الیاف شیشه
سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات (ISAV2023)(2023-12-20)
9811169001, ^محمد مهدی خطیبی*, علیرضا آلبویه, 9711173003
طراحي و ساخت بستر آزمون روتور گام ثابت براي بالگردهاي بدون سرنشين
دلزنده نداماني محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير افزايش نانوسيليكا بر خواص مكانيكي، ارتعاشي و ساختاري آلومينيوم تقويت شده با كامپوزيت اپوكسي/الياف كربن
ابراهيم پورملكشاه مهدي(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي خواص مكانيكي هيبريد آلومينيوم/نانو كامپوزيت اپوكسي-الياف كربن و نانوسيليكا
عابدنژاد مصطفي(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير افزايش نانوذرات تركيبي خاكستر بادي-نانوسيليكا بر خواص چقرمگي، جذب ارتعاش و ميرايي كامپوزيت پلي¬استر/ الياف كربن
شاهد شاهين(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل خواص مكانيكي، چقرمگي و ساختاري كامپوزيت اپوكسي/الياف كولار صفحه¬اي تقويت شده با ذرات تركيبي نانو سيليكا-نانورس
خوش طالع علي(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي غيرمستقيم آسيب در تكيه گاه پل با استفاده از اندازه گيري ارتعاشي
ذهبي بابوكاني سيدحسام(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص عيوب ماشين آلات دوار با استفاده از الگوريتم هاي نوين مبتني بر آنتروپي
رستاقي مصطفي(تاریخ دفاع: 1400/12/25) ، مقطع : دكتري
تشخيص عيب سايش دندانه در جعبه دنده به روش هاي تجزيه مود تجربي و تبديل موجك
كردي محمد(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نانو ذرات نانو سيليكا-نانو رس بر خواص جذب ارتعاش و جذب انرژي اپوكسي تقويت شده با الياف كولار
احمدي پويا حسن(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل خواص مكانيكي و حرارتي نانوصفحات هيبريدي گرافن –C3N
معينيان مسعود(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عدم قطعيت در اندازه گيري شكل مود پره دوار
بهشتي مصطفي(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار مكانيكي و ارتعاشي نانو حسگر جرمي نيتريد بور
ميرآقائي جعفري سيد مهرداد(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار مكانيكي و ارتعاشي نانو حسگرهاي جرمي گرافن / نيتريد بور
مهرباني محبوبه(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي غير مستقيم پارامترهاي مودال سازه تحت بار متحرك
عبداللهي محمد(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه خواص مكانيكي و ارتعاشي نانو رزوناتورهاي دي سولفيد موليبدن
مرتضوي سيد محمود(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل خواص مكانيكي و ارتعاش نانو سازه هاي دو بعدي مثلثي
ميرآخوري مژده(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طرح بهينه توپولوژي ورق مدرج تابعي با استفاده از روش سطوح همتراز با در نظر گرفتن فركانس
يغمائي محمد(تاریخ دفاع: 1399/03/12) ، مقطع : دكتري
كاهش تنش هاي پسماند اتصالات جوشي به كمك ارتعاشات مكانيكي
افشاريان جم مجيد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف اثر جرم شتاب سنج ها از توابع پاسخ فركانسي با استفاده از آناليز حساسيت
قهستاني استادي كامران(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ناپايداري ديناميكي نانو تيرها تحت اثر نيروهاي الكترواستاتيك و واندروالس
خراميده مهدي(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه وبررسي اثر سفتي ناشي از تركهاي ماتريسي بر پاسخ چند لايه هاي متعامد سوراخ دار تحت بار كششي
شجريان مرضيه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پیشران شارژی مکانیکی پمپ با گشتاور خروجی ثابت
دانشگاه سمنان(2017-08-09)
دستگاه مکانیزه کاشت چند ردیفه پیاز زعفران
دانشگاه سمنان(2020-05-20)
تعیین خصوصیات اینرسی شناور سبک با استفاده از نتایج آنالیز مودال محیطی(مجری اول)
(2022-03-07)
طراحی مسیر بهینه برای ربات‌های بازویی صنعتی با در نظر گرفتن قیود حالت-کنترل و بالانس ربات در حرکت‌های تکراری(ناظر)
(2016-03-07)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
منبع درس 4   (137 بار دانلود)
فايل هاي PDF درس   (1805 بار دانلود)
بروز رساني در 1400/12/14
تمرينات حل شده در کلاس   (1112 بار دانلود)
بروز رساني در 99/10/12
منبع درس 3   (889 بار دانلود)
منبع درس 2   (984 بار دانلود)
فایل های پی دی اف درس   (688 بار دانلود)
کتاب مرجع درس   (825 بار دانلود)
کتب مرجع درس   (920 بار دانلود)
تمرینات حل شده کلاسی در ترم 2-98 - متلب   (1079 بار دانلود)
فایل ها براساس کلاس یکشنبه 99/01/31 برزورسانی شده است
كتاب مرجع درس 2   (1295 بار دانلود)
کتاب مرجع درس   (1719 بار دانلود)
فایل های پی دی اف درس برنامه نویسی - C   (3483 بار دانلود)
بروز رساني در 99/08/13 - از فصل 00 تا 05 بروز رساني شد.
نمرات نهایی ارتعاشات پیشرفته - ترم 981   (690 بار دانلود)
فایل های پی دی اف برنامه نویسی - متلب   (1416 بار دانلود)
نمرات آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات - 981   (612 بار دانلود)
نمرات نهایی برنامه نویسی کامپیوتر - ترم 981   (701 بار دانلود)
نمرات نهایی ارتعاشات مکانیکی - ترم 981   (784 بار دانلود)
نمرات میان ترم ارتعاشات مکانیکی - ترم 981   (599 بار دانلود)
نمرات درس برنامه نویسی - 962 به قبل   (667 بار دانلود)
ریز نمرات آز ارتعاشات - تابستان 97   (509 بار دانلود)
ریز نمرات آنالیز مودال - 972   (680 بار دانلود)
نمرات نهایی رسم فنی- ترم 972   (605 بار دانلود)
نمرات نهایی برنامه نویسی کامپیوتر- ترم 972   (663 بار دانلود)
نمرات نقشه کشی صنعتی2 - ترم 972   (695 بار دانلود)
نمرات نهایی نقشه کشی صنعتی 1 - ترم 971   (717 بار دانلود)
نمرات نهایی ارتعاشات مکانیکی - ترم 971   (714 بار دانلود)
نمرات نهایی برنامه نویسی کامپیوتر- ترم 971   (722 بار دانلود)
نمرات نهایی ارتعاشات پیشرفته - ترم 971   (634 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ارتعاشات پیشرفته (ممتد)   (792 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی
آنالیز مودال   (998 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی
آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات   (105 بار دانلود)
رشته : مهندسي مكانيك
كارگاه ماشين ابزار   (94 بار دانلود)
رشته : مهندسي مكانيك
نقشه کشی صنعتی 1   (708 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
نقشه کشی صنعتی 2   (822 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
ارتعاشات مکانیکی   (1064 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
برنامه نویسی کامپیوتر   (1106 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
رسم فنی   (770 بار دانلود)
رشته : فیزیک مهندسی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان - روبروی پارک جنگلی سوکان - پردیس شماره یک دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی مکانیک
mmkhatibi@semnan.ac.ir
982331532364+

فرم تماس